สำนักงานเทศบาลตำบลไม้งาม
หมู่ที่ 1 ตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63000
โทรศัพท์ : 0-5551-3301, แฟกซ์ : 0-5551-6384     E-mail : admin@maingam.go.th
Powered By WNT.CO.TH