สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ชั้น 3 ถ.ชยางกูร ต.โนนหนามแท่ง จ.อำนาจเจริญ รหัสไปรษณีย์ 37000
โทรศัพท์ : 0-4552-3032  โทรสาร : 0-4552-3033-4     E-mail : admin@amnatcharoenlocal.go.th

Powered By WNT.CO.TH