Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่ ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง งบประมาณ การรับ - จ่ายเงิน
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนการดำเนินงาน การติดตามและประเมินผล การกำกับติดตามผลการดำเนินงาน รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
งานพัฒนาชุมชน
งานนิติการ
กิจการสภา
หน่วยตรวจสอบภายใน
งานบริหารงานบุคคล
งานจัดเก็บภาษี
งานกองช่าง
งานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
สถิติ
สถิติการให้บริการ และสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.2564
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
เว็บบอร์ด
สอบถามข้อมูล (Q&A)
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ข้อเสนอแนะต่างๆ)
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (เป็นระบบปิด และบุคคลทั่วไปไม่สามารถเข้าดูได้)
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
E - Service

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
05 ม.ค. 2565
ถึง
05 ม.ค. 2565
ตาก เมือง ทต.ไม้งาม ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (กองช่าง)
15 ก.ย. 2564
ถึง
15 ก.ย. 2564
ตาก เมือง ทต.ไม้งาม แผนจัดซื้อจัดจ้างปี 2564 (งบเงินกู้เศรษฐกิจฐานราก)
23 ส.ค. 2564
ถึง
23 ส.ค. 2564
ตาก เมือง ทต.ไม้งาม แผ่นจัดซื้อ/จัดจ้างปี 2565 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
14 ก.ค. 2564
ถึง
14 ก.ค. 2564
ตาก เมือง ทต.ไม้งาม ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1 หลังโรงเรียนบ้านวังม่วง หมู่ที่ 5
14 ก.ค. 2564
ถึง
14 ก.ค. 2564
ตาก เมือง ทต.ไม้งาม ราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักน้ำ แก้ไขปัญหาน้ำท่วมบริเวณบ้านนางป้อ ดีปา
14 ก.ค. 2564
ถึง
14 ก.ค. 2564
ตาก เมือง ทต.ไม้งาม ราคากลางโครงการต่อเติมห้องเก็บของ(ต่อจากของเดิม) ด้านโรงจอดรถจักรยานยนต์ของเทศบาลตำบลไม้งาม
14 ก.ค. 2564
ถึง
14 ก.ค. 2564
ตาก เมือง ทต.ไม้งาม ราคากลางโครงการก่อสร้างแท่นล้างรถยนต์ส่วนกลางของเทศบาลตำบลไม้งาม
14 ก.ค. 2564
ถึง
14 ก.ค. 2564
ตาก เมือง ทต.ไม้งาม ราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ศพด.บ้านวังม่วง
05 ก.ค. 2564
ถึง
05 ก.ค. 2564
ตาก เมือง ทต.ไม้งาม ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำทางเข้า โรงเรียนหนองกระโห้
04 มิ.ย. 2564
ถึง
00 00 543
ตาก เมือง ทต.ไม้งาม ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564สำนักงานเทศบาลตำบลไม้งาม

99/9 หมู่ที่ 1 ตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63000
โทรศัพท์ : 0-5551-3301, แฟกซ์ : 0-5551-6384 E-mail : 5630102@dla.go.th
 


 www.maingam.go.th