หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลไม้งาม ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลไม้งาม
อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
 
 
 
HOT NEWS
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทต.ไม้งาม อ.เมือง จ.ตาก ค่ะ ^_^
 
 
สภาพทั่วไป
 
อาชีพประชากร
 
ประชากรในตำบลไม้งามส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม ทำนาปลูกข้าว รองลงมาทำการประมง เลี้ยงปลานิล ตะเพียน ยี่สกเทศ ปลาดุก ปลาสวาย และทำปศุสัตว์ เลี้ยง โคเนื้อ โคนม ฯลฯ เป็นอาชีพเสริมเพื่อหารายได้อีกทาง
 
ภูมิประเทศ
 
ลักษณะภูมิประเทศ สภาพโดยทั่วไปของตำบลไม้งาม เป็นที่ราบเชิงเขามีความลาดเอียงจากทิศตะวันออกมายังทิศตะวัน ตก จดแม่น้ำปิง
มีพื้นที่ทั้งหมด 25,393.13 ไร่ (40.63 ตารางกิโลเมตร)
 
ภูมิอากาศ
   
ตำบลไม้งาม จำแนกฤดูกาลออกเป็น 3 ฤดู ดังนี้
  ฤดูหนาว เริ่มประมาณกลางเดือนตุลาคมถึงกุมภาพันธ์
  ฤดูร้อน เริ่มประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคม
  ฤดูฝน เริ่มประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม
 
สถาบันและองค์กร
ทางศาสนา
           
ประชากรส่วนใหญ่ ร้อยละ 95 นับถือศาสนาพุทธ และร้อยละ 5 นับถือศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม และศาสนาอื่นๆ
  มีวัดและสำนักสงฆ์ จำนวน 7 แห่ง
    วัดเกาะตาเถียร์ หมู่ที่ 1
    วัดไม้งามหลวง หมู่ที่ 2
    วัดท่าช้าง หมู่ที่ 4
    วัดวังม่วง หมู่ที่ 5
    วัดเขาถ้ำ หมู่ที่ 6
    วัดหนองกะโห้ หมู่ที่ 7
    สำนักสงฆ์ดอยดงน้อย บ้านสามไร่ หมู่ที่ 8
 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี
และวัฒนธรรม
     
  ประเพณี
    ประเพณีขึ้นธาตุเดือน 5 ไหว้พระขึ้นเขาถ้ำ ณ วัดเขาถ้ำ หมู่ที่ 6 จัดข้ำในวันพระครั้งแรกหลังประเพณีสงกรานต์ (ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 5)
    งานสักการะบุูชาพระธาตุเจดีย์ศรีสุนทร ณ วัดวังม่วง หมู่ที่ 5 จัดขึ้นทุกวันที่ 4 พฤศจิกายน ของทุกปี
    ประเพณีตานก๋วยสลาก ของวัดท่าช้าง หมู่ที่ 4 และวัดไม้งามหลวง หมู่ที่ 2 ซึ่งจะจัดในช่วงหลังวันออกพรรษาเป็นประจำทุกปี
    ประเพณีงานทำบุญกลางบ้าน
    ประเพณีเทศน์มหาชาติ (มีการจัดขึ้นในทุกปีของแต่ละวัด)
    ประเพณีวันลอยกระทง (วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ของทุกปี)
    ประเพณีวันสงกรานต์ (วันที่ 13-15 เมษายน ของทุกปี)
  ภาษาถิ่น ส่วนใหญ่มีการพูดสื่อสารภาษาไทยกลาง และภาษาถิ่นภาษาเหนือ (คำเมือง) ในบางหมู่บ้าน
  สินค้าพื้นเมือง ได้แก่ หมอน ผลิตภัณฑ์จากนุ่น , ตระกร้าสานพลาสติกด้วยเชือกพีวีซี , ครกหินแกรนิต
  ภูมิปัญญาท้องถิ่น เกษตรกรตำบลไม้งาม มีการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ ซึ่งเพิ่มรายได้ในครอบครัว และทำในช่วงเว้นว่างจากการเกษตรที่เป็นอาชีพหลัก เช่น การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ การทำแคบหมู , การทำดอกไม้จันทน์ , การนวดแผนไทย การทำลูกประคบ ฯลฯ
 
การศึกษาในชุมชน
     
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลไม้งาม จำนวน 3 แห่ง
    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไม้งาม
    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังม่วง
    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกระโห้
  ระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา จำนวน 3 แห่ง
    โรงเรียนขุมชนบ้านไม้งาม
    โรงเรียนบ้านวังม่วง
    โรงเรียนบ้านหนองกระโห้
  ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 1 แห่ง
    โรงเรียนผดุงปัญญา
  ระดับอุดมศึกษา จำนวน 1 แห่ง
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
 
การสาธารณสุขในชุมชน
         
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไม้งาม จำนวน 1 แห่ง
  อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จำนวน 176 คน
  ศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ ตั้งอยู่บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก จังหวั่ดตาก
  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
 
ความปลอดภัยในชุมชน
         
  จุดตรวจประจำตำบล จำนวน 2 แห่ง
  (หมู่ที่ 5 บ้านวังม่วง และหมู่ที่ 4 บ้านไม้งาม)
  ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลไม้งาม
    จำนวน 1 แห่ง
  อาสาสมัครตำรวจบ้าน จำนวน 1 ชุด
  ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตำบลไม้งาม จำนวน 1 แห่ง
  ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน      
  กลุ่มพลังยาเสพติดตาสับปะรด หมู่บ้านละ 25 คน
    จำนวน 225 คน
  อาสาสมัครป้องปรามยาเสพติตตำบลไม้งาม
    จำนวน 300 คน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
ติดต่อ
 
  เทศบาลตำบลไม้งาม
  อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 63000
  โทรศัพท์ : 055-513-301
  โทรสาร : 055-516-384
  e-Mail : 5630102@dla.go.th
เพิ่มเติม
 
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
  เทศบาลตำบลไม้งาม
  จำนวนผู้เข้าชม 1,843,917 เริ่มนับ 29 มิ.ย. 2566
  จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
 
  แผนผังเว็บไซต์