หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลไม้งาม ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลไม้งาม
อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
 
 
 
HOT NEWS
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทต.ไม้งาม อ.เมือง จ.ตาก ค่ะ ^_^
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
ITA ปี พ.ศ.2566
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o1 โครงสร้าง https://www.maingam.go.th/home https://www.maingam.go.th/orgc... https://drive.google.com/file/... https://drive.google.com/file/... ข้อมูลการค้นหาในเว็บไซต์
1. เข้าหน้าเว็บไซต์ ทต.ไม้งาม
2. ดูหัวข้อ ข้อมูลหน่วยงาน กรอบทางด้านซ้ายมือ
3. หัวข้อย่อย การบริหารบุคคล
4. กดเลือก การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
5. กดเลือก การกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฎิบัติงานของพนักงานเทศบาลและกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในเทศบาล
o2. ข้อมูลผู้บริหาร https://www.maingam.go.th/home https://www.maingam.go.th/staf... https://www.maingam.go.th/staf... https://www.maingam.go.th/staf... https://www.maingam.go.th/staf... https://www.maingam.go.th/staf... ข้อมูลการค้นหาในเว็บไซต์  
1. เข้าหน้าเว็บไซต์ ทต.ไม้งาม
2. ดูหัวข้อ เมนูหลัก (กรอบทางด้านซ้ายมือ)
3. หัวข้อย่อย บุคลากร
4. กดเลือก คณะผู้บริหาร (เป็นข้อมูลของนายก/รองนายก)
5. กดเลือก สำนักปลัด (เป็นข้อมูลของปลัดเทศบาล)
6. กดเลือก กองคลัง กองช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (เป็นข้อมูลของหัวหน้าส่วนราชการภายในของแต่ละหน่วยงาน)
o3. อำนาจหน้าที่ https://www.maingam.go.th/home https://www.maingam.go.th/proj... https://www.maingam.go.th/dnm_... ข้อมูลการค้นหาในเว็บไซต์ :
1. เข้าหน้าเว็บไซต์ ทต.ไม้งาม
2. ดูหัวข้อ เมนูหลัก (กรอบทางด้านซ้ายมือ)
3. หัวข้อย่อย เกี่ยวกับเรา
4. กดเลือก อำนาจหน้าที่ ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา
5. เข้าดูข้อมูลในส่วนของ อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเทศบาลตำบล
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน https://www.maingam.go.th/home https://www.maingam.go.th/proj... https://drive.google.com/file/... 1.เข้าเว็บไซด์ของ ทต.ไม้งาม
2.ดูหัวข้อ เมนูหลัก ทางด้านซ้ายมือ
3.หัวข้อย่อย แผนพัฒนาท้องถิ่น
4.กดเลือก แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570
o5 ข้อมูลการติดต่อ https://www.maingam.go.th/home https://www.maingam.go.th/cont... ข้อมูลการค้นหาในเว็บไซต์ :
1. เข้าหน้าเว็บไซต์ ทต.ไม้งาม
2. ดูหัวข้อ เมนูหลัก (กรอบทางด้านซ้ายมือ)
3. หัวข้อย่อย ติดต่อ
4. กดเลือก ติดต่อ
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง https://www.maingam.go.th/home https://www.maingam.go.th/proj... https://drive.google.com/drive... ข้อมูลการค้นหาในเว็บไซต์ :
1. เข้าหน้าเว็บไซต์ ทต.ไม้งาม
2. ดูหัวข้อ ระเบียบ (กรอบทางด้านซ้ายมือ)
3. หัวข้อย่อย ภายในหน่วยงาน
4. กดเลือก กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การประชาสัมพันธ์
ข้อ URL คำอธิบาย
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์ https://www.maingam.go.th/home https://www.maingam.go.th/news... ข้อมูลการค้นหาในเว็บไซต์ :
1. เข้าหน้าเว็บไซต์ ทต.ไม้งาม
2. ดูหัวข้อ ข่าวสาร (กรอบทางด้านซ้ายมือ)
3. หัวข้อย่อย ข่าวประชาสัมพันธ์
4. กดเลือก ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ URL คำอธิบาย
o8 Q&A https://www.maingam.go.th/home https://www.maingam.go.th/webb... ข้อมูลการค้นหาในเว็บไซต์ :
1. เข้าหน้าเว็บไซต์ ทต.ไม้งาม
2. ดูหัวข้อ บริการประชาชน (กรอบทางด้านซ้ายมือ)
3. หัวข้อย่อย รับเรื่องราวร้องเรียน
4. กดเลือก กระดานสนทนา
o9 Social Network https://www.maingam.go.th/ https://www.facebook.com/profi... ข้อมูลการค้นหาในเว็บไซต์ :
1. เข้าหน้าเว็บไซต์ ทต.ไม้งาม
2. ดูหัวข้อ ระเบียบ (กรอบทางด้านซ้ายมือ)
3. หัวข้อย่อย ประกาศ
4. กดเลือก facebook เทศบาลตำบลไม้งาม
o10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล https://www.maingam.go.th/home https://www.maingam.go.th/proj... https://drive.google.com/file/... ข้อมูลการค้นหาในเว็บไซต์ :
1. เข้าหน้าเว็บไซต์ ทต.ไม้งาม
2. ดูหัวข้อ การบริหารบุคคล (กรอบทางด้านซ้ายมือ)
3. หัวข้อย่อย นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
4. กดเลือก นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
การดำเนินงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o11 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี https://www.maingam.go.th/home https://www.maingam.go.th/proj... https://drive.google.com/file/... 1.เข้าเว็บไซด์ของ ทต.ไม้งาม
2.ดูหัวข้อ แผน (กรอบทางด้านซ้ายมือ)
3.หัวข้อย่อย แผนการดำเนินงาน
4.กดเลือก แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
o12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน https://www.maingam.go.th/home https://www.maingam.go.th/proj... https://drive.google.com/file/... 1.เข้าเว็บไซด์ของ ทต.ไม้งาม
2.ดูหัวข้อ รายงาน (กรอบทางด้านซ้ายมือ)
3.หัวข้อย่อย งบแสดงรายรับ-รายจ่าย
4.กดเลือก รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน)
o13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี https://www.maingam.go.th/home https://www.maingam.go.th/proj... https://drive.google.com/file/... 1.เข้าเว็บไซด์ของ ทต.ไม้งาม
2.ดูหัวข้อ แผน (กรอบทางด้านซ้ายมือ)
3.หัวข้อย่อย แผนการดำเนินงาน
4.กดเลือก รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลไม้งาม พ.ศ. 2566
การปฏิบัติงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน https://www.maingam.go.th/home https://www.maingam.go.th/proj... https://www.maingam.go.th/proj... https://www.maingam.go.th/dnm_... 1.เข้าเว็บไซด์ของ ทต.ไม้งาม
2.ดูหัวข้อ เกี่ยวกับหน่วยงาน (กรอบทางด้านซ้ายมือ)
3.หัวข้อย่อย คู่มือการปฏิบัติงาน
4.กดเลือก คู่มือปฏิบัติงานธุรการ
หมายเหตุ : สำหรับคู่มือปฏิบัติงานด้านอื่นๆ สามารถกดเลือก ที่เมนูย่อย คู่มือการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
ข้อ URL คำอธิบาย
o15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ https://www.maingam.go.th/home https://www.maingam.go.th/serv... https://www.maingam.go.th/dnm_... 1.เข้าเว็บไซด์ของ ทต.ไม้งาม
2.ดูหัวข้อ การบริการประชาชน (กรอบทางด้านซ้ายมือ)
3.หัวข้อย่อย คู่มือปรชาชน
4.กดเลือก คู่มือประชาชน
o16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ https://www.maingam.go.th/home https://www.maingam.go.th/proj... https://www.maingam.go.th/dnm_... 1.เข้าเว็บไซด์ของ ทต.ไม้งาม
2.ดูหัวข้อ บริการประชาชน (กรอบทางด้านซ้ายมือ)
3.หัวข้อย่อย ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
4.กดเลือก ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
o17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ https://www.maingam.go.th/home https://www.maingam.go.th/proj... https://www.maingam.go.th/dnm_... 1.เข้าเว็บไซด์ของ ทต.ไม้งาม
2.ดูหัวข้อ บริการประชาชน (กรอบทางด้านซ้ายมือ)
3.หัวข้อย่อย ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
4.กดเลือก รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจก่ีให้บริการ
o18 E-Service https://www.maingam.go.th/home https://www.maingam.go.th/cont... 1.เข้าเว็บไซด์ของ ทต.ไม้งาม
2.ดูหัวข้อ บริการประชาชน (กรอบทางด้านซ้ายมือ)
3.หัวข้อย่อย ร้องเรียนร้องทุกข์
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อ URL คำอธิบาย
o19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ https://www.maingam.go.th/home https://www.maingam.go.th/proj... https://www.maingam.go.th/dnm_... 1.เข้าเว็บไซด์ของ ทต.ไม้งาม
2.ดูหัวข้อ แผน (กรอบทางด้านซ้ายมือ)
3.หัวข้อย่อย แผนจัดหาพัสดุ
4.กดเลือก แผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2566
o20 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ https://www.maingam.go.th/home https://www.maingam.go.th/news... 1.เข้าเว็บไซด์ของ ทต.ไม้งาม
2.ดูหัวข้อ ข่าวสาร (กรอบทางด้านซ้ายมือ)
3.หัวข้อย่อย ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
4.กดเลือกเข้าดูประกาศต่างๆ
o21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน https://www.maingam.go.th/home https://www.maingam.go.th/news... https://www.maingam.go.th/dnm_... https://www.maingam.go.th/dnm_... https://www.maingam.go.th/dnm_... https://www.maingam.go.th/dnm_... https://www.maingam.go.th/dnm_... https://www.maingam.go.th/dnm_... 1.เข้าเว็บไซด์ของ ทต.ไม้งาม
2.ดูหัวข้อ ข่าวสาร (กรอบทางด้านซ้ายมือ)
3.หัวข้อย่อย ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
4.กดเลือกเข้าดู รายละเอียดประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำเดือนต่างๆ ครบทั้ง 6 เดือน
o22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี https://www.maingam.go.th/home https://www.maingam.go.th/proj... https://www.maingam.go.th/dnm_... 1.เข้าเว็บไซด์ของ ทต.ไม้งาม
2.ดูหัวข้อ รายงาน (กรอบทางด้านซ้ายมือ)
3.หัวข้อย่อย รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายปี (สขร.)
4.กดเลือก รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2565
 
  (1)     2      3   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
ติดต่อ
 
  เทศบาลตำบลไม้งาม
  อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 63000
  โทรศัพท์ : 055-513-301
  โทรสาร : 055-516-384
  e-Mail : 5630102@dla.go.th
เพิ่มเติม
 
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
  เทศบาลตำบลไม้งาม
  จำนวนผู้เข้าชม 1,844,252 เริ่มนับ 29 มิ.ย. 2566
  จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
 
  แผนผังเว็บไซต์