หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลไม้งาม ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
เทศบาลตำบลไม้งาม
อ.เมืองตาก จ.ตาก
 
Hot News
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทต.ไม้งาม อ.เมือง จ.ตาก ค่ะ ^_^
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment : ITA)
 
 
ITA ปี พ.ศ.2566
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o1 โครงสร้าง https://www.maingam.go.th/home https://www.maingam.go.th/orgc... https://drive.google.com/file/... https://drive.google.com/file/... ข้อมูลการค้นหาในเว็บไซต์
1. เข้าหน้าเว็บไซต์ ทต.ไม้งาม
2. ดูหัวข้อ ข้อมูลหน่วยงาน กรอบทางด้านซ้ายมือ
3. หัวข้อย่อย การบริหารบุคคล
4. กดเลือก การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
5. กดเลือก การกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฎิบัติงานของพนักงานเทศบาลและกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในเทศบาล
o2. ข้อมูลผู้บริหาร https://www.maingam.go.th/home https://www.maingam.go.th/staf... https://www.maingam.go.th/staf... https://www.maingam.go.th/staf... https://www.maingam.go.th/staf... https://www.maingam.go.th/staf... ข้อมูลการค้นหาในเว็บไซต์  
1. เข้าหน้าเว็บไซต์ ทต.ไม้งาม
2. ดูหัวข้อ เมนูหลัก (กรอบทางด้านซ้ายมือ)
3. หัวข้อย่อย บุคลากร
4. กดเลือก คณะผู้บริหาร (เป็นข้อมูลของนายก/รองนายก)
5. กดเลือก สำนักปลัด (เป็นข้อมูลของปลัดเทศบาล)
6. กดเลือก กองคลัง กองช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (เป็นข้อมูลของหัวหน้าส่วนราชการภายในของแต่ละหน่วยงาน)
o3. อำนาจหน้าที่ https://www.maingam.go.th/home https://www.maingam.go.th/proj... https://www.maingam.go.th/dnm_... ข้อมูลการค้นหาในเว็บไซต์ :
1. เข้าหน้าเว็บไซต์ ทต.ไม้งาม
2. ดูหัวข้อ เมนูหลัก (กรอบทางด้านซ้ายมือ)
3. หัวข้อย่อย เกี่ยวกับเรา
4. กดเลือก อำนาจหน้าที่ ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา
5. เข้าดูข้อมูลในส่วนของ อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเทศบาลตำบล
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน https://www.maingam.go.th/home https://www.maingam.go.th/proj... https://drive.google.com/file/... 1.เข้าเว็บไซด์ของ ทต.ไม้งาม
2.ดูหัวข้อ เมนูหลัก ทางด้านซ้ายมือ
3.หัวข้อย่อย แผนพัฒนาท้องถิ่น
4.กดเลือก แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570
o5 ข้อมูลการติดต่อ https://www.maingam.go.th/home https://www.maingam.go.th/cont... ข้อมูลการค้นหาในเว็บไซต์ :
1. เข้าหน้าเว็บไซต์ ทต.ไม้งาม
2. ดูหัวข้อ เมนูหลัก (กรอบทางด้านซ้ายมือ)
3. หัวข้อย่อย ติดต่อ
4. กดเลือก ติดต่อ
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง https://www.maingam.go.th/home https://www.maingam.go.th/proj... https://drive.google.com/drive... ข้อมูลการค้นหาในเว็บไซต์ :
1. เข้าหน้าเว็บไซต์ ทต.ไม้งาม
2. ดูหัวข้อ ระเบียบ (กรอบทางด้านซ้ายมือ)
3. หัวข้อย่อย ภายในหน่วยงาน
4. กดเลือก กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การประชาสัมพันธ์
ข้อ URL คำอธิบาย
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์ https://www.maingam.go.th/home https://www.maingam.go.th/news... ข้อมูลการค้นหาในเว็บไซต์ :
1. เข้าหน้าเว็บไซต์ ทต.ไม้งาม
2. ดูหัวข้อ ข่าวสาร (กรอบทางด้านซ้ายมือ)
3. หัวข้อย่อย ข่าวประชาสัมพันธ์
4. กดเลือก ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ URL คำอธิบาย
o8 Q&A https://www.maingam.go.th/home https://www.maingam.go.th/webb... ข้อมูลการค้นหาในเว็บไซต์ :
1. เข้าหน้าเว็บไซต์ ทต.ไม้งาม
2. ดูหัวข้อ บริการประชาชน (กรอบทางด้านซ้ายมือ)
3. หัวข้อย่อย รับเรื่องราวร้องเรียน
4. กดเลือก กระดานสนทนา
o9 Social Network https://www.maingam.go.th/ https://www.facebook.com/profi... ข้อมูลการค้นหาในเว็บไซต์ :
1. เข้าหน้าเว็บไซต์ ทต.ไม้งาม
2. ดูหัวข้อ ระเบียบ (กรอบทางด้านซ้ายมือ)
3. หัวข้อย่อย ประกาศ
4. กดเลือก facebook เทศบาลตำบลไม้งาม
o10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล https://www.maingam.go.th/home https://www.maingam.go.th/proj... https://drive.google.com/file/... ข้อมูลการค้นหาในเว็บไซต์ :
1. เข้าหน้าเว็บไซต์ ทต.ไม้งาม
2. ดูหัวข้อ การบริหารบุคคล (กรอบทางด้านซ้ายมือ)
3. หัวข้อย่อย นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
4. กดเลือก นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
การดำเนินงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o11 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี https://www.maingam.go.th/home https://www.maingam.go.th/proj... https://drive.google.com/file/... 1.เข้าเว็บไซด์ของ ทต.ไม้งาม
2.ดูหัวข้อ แผน (กรอบทางด้านซ้ายมือ)
3.หัวข้อย่อย แผนการดำเนินงาน
4.กดเลือก แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
o12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน https://www.maingam.go.th/home https://www.maingam.go.th/proj... https://drive.google.com/file/... 1.เข้าเว็บไซด์ของ ทต.ไม้งาม
2.ดูหัวข้อ รายงาน (กรอบทางด้านซ้ายมือ)
3.หัวข้อย่อย งบแสดงรายรับ-รายจ่าย
4.กดเลือก รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน)
o13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี https://www.maingam.go.th/home https://www.maingam.go.th/proj... https://drive.google.com/file/... 1.เข้าเว็บไซด์ของ ทต.ไม้งาม
2.ดูหัวข้อ แผน (กรอบทางด้านซ้ายมือ)
3.หัวข้อย่อย แผนการดำเนินงาน
4.กดเลือก รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลไม้งาม พ.ศ. 2566
การปฏิบัติงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน https://www.maingam.go.th/home https://www.maingam.go.th/proj... https://www.maingam.go.th/proj... https://www.maingam.go.th/dnm_... 1.เข้าเว็บไซด์ของ ทต.ไม้งาม
2.ดูหัวข้อ เกี่ยวกับหน่วยงาน (กรอบทางด้านซ้ายมือ)
3.หัวข้อย่อย คู่มือการปฏิบัติงาน
4.กดเลือก คู่มือปฏิบัติงานธุรการ
หมายเหตุ : สำหรับคู่มือปฏิบัติงานด้านอื่นๆ สามารถกดเลือก ที่เมนูย่อย คู่มือการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
ข้อ URL คำอธิบาย
o15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ https://www.maingam.go.th/home https://www.maingam.go.th/serv... https://www.maingam.go.th/dnm_... 1.เข้าเว็บไซด์ของ ทต.ไม้งาม
2.ดูหัวข้อ การบริการประชาชน (กรอบทางด้านซ้ายมือ)
3.หัวข้อย่อย คู่มือปรชาชน
4.กดเลือก คู่มือประชาชน
o16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ https://www.maingam.go.th/home https://www.maingam.go.th/proj... https://www.maingam.go.th/dnm_... 1.เข้าเว็บไซด์ของ ทต.ไม้งาม
2.ดูหัวข้อ บริการประชาชน (กรอบทางด้านซ้ายมือ)
3.หัวข้อย่อย ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
4.กดเลือก ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
o17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ https://www.maingam.go.th/home https://www.maingam.go.th/proj... https://www.maingam.go.th/dnm_... 1.เข้าเว็บไซด์ของ ทต.ไม้งาม
2.ดูหัวข้อ บริการประชาชน (กรอบทางด้านซ้ายมือ)
3.หัวข้อย่อย ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
4.กดเลือก รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจก่ีให้บริการ
o18 E-Service https://www.maingam.go.th/home https://www.maingam.go.th/cont... 1.เข้าเว็บไซด์ของ ทต.ไม้งาม
2.ดูหัวข้อ บริการประชาชน (กรอบทางด้านซ้ายมือ)
3.หัวข้อย่อย ร้องเรียนร้องทุกข์
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อ URL คำอธิบาย
o19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ https://www.maingam.go.th/home https://www.maingam.go.th/proj... https://www.maingam.go.th/dnm_... 1.เข้าเว็บไซด์ของ ทต.ไม้งาม
2.ดูหัวข้อ แผน (กรอบทางด้านซ้ายมือ)
3.หัวข้อย่อย แผนจัดหาพัสดุ
4.กดเลือก แผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2566
o20 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ https://www.maingam.go.th/home https://www.maingam.go.th/news... 1.เข้าเว็บไซด์ของ ทต.ไม้งาม
2.ดูหัวข้อ ข่าวสาร (กรอบทางด้านซ้ายมือ)
3.หัวข้อย่อย ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
4.กดเลือกเข้าดูประกาศต่างๆ
o21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน https://www.maingam.go.th/home https://www.maingam.go.th/news... https://www.maingam.go.th/dnm_... https://www.maingam.go.th/dnm_... https://www.maingam.go.th/dnm_... https://www.maingam.go.th/dnm_... https://www.maingam.go.th/dnm_... https://www.maingam.go.th/dnm_... 1.เข้าเว็บไซด์ของ ทต.ไม้งาม
2.ดูหัวข้อ ข่าวสาร (กรอบทางด้านซ้ายมือ)
3.หัวข้อย่อย ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
4.กดเลือกเข้าดู รายละเอียดประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำเดือนต่างๆ ครบทั้ง 6 เดือน
o22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี https://www.maingam.go.th/home https://www.maingam.go.th/proj... https://www.maingam.go.th/dnm_... 1.เข้าเว็บไซด์ของ ทต.ไม้งาม
2.ดูหัวข้อ รายงาน (กรอบทางด้านซ้ายมือ)
3.หัวข้อย่อย รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายปี (สขร.)
4.กดเลือก รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2565
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อ URL คำอธิบาย
o23 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล https://www.maingam.go.th/home https://www.maingam.go.th/proj... https://www.maingam.go.th/dnm_... 1.เข้าเว็บไซด์ของ ทต.ไม้งาม
2.ดูหัวข้อ การบริหารบุคคล (กรอบทางด้านซ้ายมือ)
3.หัวข้อย่อย นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
4.กดเลือก ประกาศเทศบาลตำบลไม้งามเรื่อง นโยบายบริหารงานทรัพยากรบุคคล
o24 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล https://www.maingam.go.th/home https://www.maingam.go.th/proj... https://www.maingam.go.th/dnm_... 1.เข้าเว็บไซด์ของ ทต.ไม้งาม
2.ดูหัวข้อ รายงาน (กรอบทางด้านซ้ายมือ)
3.หัวข้อย่อย รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
4.กดเลือก รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (รอบ 6 เดือน)
o25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล https://www.maingam.go.th/home https://www.maingam.go.th/proj... https://www.maingam.go.th/proj... https://www.maingam.go.th/proj... https://www.maingam.go.th/proj... https://www.maingam.go.th/proj... https://www.maingam.go.th/proj... https://www.maingam.go.th/proj... 1.เข้าเว็บไซด์ของ ทต.ไม้งาม
2.ดูหัวข้อ การบริหารงานบุคคล (กรอบทางด้านซ้ายมือ)
3.หัวข้อย่อย หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
4.กดเลือก หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ไฟล์แต่ละด้าน)
o26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี https://www.maingam.go.th/home https://www.maingam.go.th/proj... https://www.maingam.go.th/dnm_... 1.เข้าเว็บไซด์ของ ทต.ไม้งาม
2.ดูหัวข้อ การบริหารบุคคล (กรอบทางด้านซ้ายมือ)
3.หัวข้อย่อย การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
4.กดเลือก รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อ URL คำอธิบาย
o27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.maingam.go.th/home https://www.maingam.go.th/proj... https://drive.google.com/file/... 1.เข้าเว็บไซด์ของ ทต.ไม้งาม
2.ดูหัวข้อ เกี่ยวกับหน่วยงาน (กรอบทางด้านซ้ายมือ)
3.หัวข้อย่อย การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
4.กดเลือก คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ
o28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.maingam.go.th/home https://www.maingam.go.th/cont... 1.เข้าเว็บไซด์ของ ทต.ไม้งาม
2.ดูหัวข้อ ร้องเรียน (กรอบทางด้านซ้ายมือ)
3.หัวข้อย่อย ร้องเรียนทุจริต
o29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.maingam.go.th/home https://www.maingam.go.th/proj... https://www.maingam.go.th/dnm_... 1.เข้าเว็บไซด์ของ ทต.ไม้งาม
2.ดูหัวข้อ เกี่ยวกับหน่วยงาน (กรอบทางด้านซ้ายมือ)
3.หัวข้อย่อย ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียน
4.กดเลือก ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียน
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ข้อ URL คำอธิบาย
o30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม https://www.maingam.go.th/home https://www.maingam.go.th/proj... https://drive.google.com/file/... 1.เข้าเว็บไซด์ของ ทต.ไม้งาม
2.ดูหัวข้อ แผน (กรอบทางด้านซ้ายมือ)
3.หัวข้อย่อย แผนการดำเนินงาน
4.กดเลือก รายงานผล การเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
นโยบาย No Gift Policy
ข้อ URL คำอธิบาย
o31 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ https://www.maingam.go.th/home https://www.maingam.go.th/news... https://www.maingam.go.th/dnm_... 1.เข้าเว็บไซด์หลักของ ทต.ไม้งาม
2.ดูหัวข้อ ข่าวสาร ทางด้านซ้ายมือ
3.หัวข้อย่อย ข่าวประชาสัมพันธ์
4.กดเลือก ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
o32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy https://www.maingam.go.th/home https://www.maingam.go.th/proj... https://www.maingam.go.th/dnm_... 1.เข้าเว็บไซด์หลักของ ทต.ไม้งาม
2.ดูหัวข้อ การบริการประชาชน ทางด้านซ้ายมือ
3.หัวข้อย่อย ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียน
4.กดเลือก สร้างวัฒนธรรมองค์กร
o33 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy https://www.maingam.go.th/home https://www.maingam.go.th/proj... https://www.maingam.go.th/dnm_... 1.เข้าเว็บไซด์หลักของ ทต.ไม้งาม
2.ดูหัวข้อ การบริการประชาชน ทางด้านซ้ายมือ
3.หัวข้อย่อย ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียน
4.กดเลือก สรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อ URL คำอธิบาย
o34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี https://www.maingam.go.th/home https://www.maingam.go.th/proj... https://www.maingam.go.th/dnm_... 1.เข้าเว็บไซด์หลักของ ทต.ไม้งาม
2.ดูหัวข้อ เกี่ยวกับหน่วยงาน ทางด้านซ้ายมือ
3.หัวข้อย่อย คู่มือการปฏิบัติงาน
4.กดเลือก การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลไม้งาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
o35 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.maingam.go.th/home https://www.maingam.go.th/proj... https://www.maingam.go.th/dnm_... 1.เข้าเว็บไซด์หลักของ ทต.ไม้งาม
2.ดูหัวข้อ รายงาน ทางด้านซ้ายมือ
3.หัวข้อย่อย การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
4.กดเลือก การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและพฤติมิชอบ
แผนป้องกันการทุจริต
ข้อ URL คำอธิบาย
o36 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต https://www.maingam.go.th/home https://www.maingam.go.th/proj... https://drive.google.com/file/... 1.เข้าเว็บไซด์หลักของ ทต.ไม้งาม
2.ดูหัวข้อ แผน ทางด้านซ้ายมือ
3.หัวข้อย่อย แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต
4.กดเลือก แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570
o37 รายงานการกำกับติตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน https://www.maingam.go.th/home https://www.maingam.go.th/proj... https://www.maingam.go.th/dnm_... 1.เข้าเว็บไซด์หลักของ ทต.ไม้งาม
2.ดูหัวข้อ รายงาน ทางด้านซ้ายมือ
3.หัวข้อย่อย การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
4.กดเลือก รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลไม้งาม (รอบ 6 เดือิน)
o38 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี https://www.maingam.go.th/home https://www.maingam.go.th/proj... https://www.maingam.go.th/dnm_... 1.เข้าเว็บไซด์หลักของ ทต.ไม้งาม
2.ดูหัวข้อ รายงาน ทางด้านซ้ายมือ
3.หัวข้อย่อย การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
4.กดเลือก รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี พ.ศ. 2565 ของเทศบาลตำบลไม้งาม
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
ข้อ URL คำอธิบาย
o39 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ https://www.maingam.go.th/home https://www.maingam.go.th/proj... https://www.maingam.go.th/dnm_... 1.เข้าเว็บไซด์หลักของ ทต.ไม้งาม
2.ดูหัวข้อ การบริหารบุคคล ทางด้านซ้ายมือ
3.หัวข้อย่อย การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
4.กดเลือก การประกาศประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565
หมายเหตุ : ในไฟล์จะแสดงทั้งของผู้บริหาร สภาและพนักงานเทศบาล
o40 การขับเคลื่อนจริยธรรม https://www.maingam.go.th/home https://www.maingam.go.th/proj... https://www.maingam.go.th/dnm_... https://www.maingam.go.th/dnm_... https://www.maingam.go.th/dnm_... 1.เข้าเว็บไซด์หลักของ ทต.ไม้งาม
2.ดูหัวข้อ รายงาน ทางด้านซ้ายมือ
3.หัวข้อย่อย การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกะนการทุจริตภายในหน่วยงาน
4.กดเลือก 1) แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนจริยธรรม 2)แนวทางประพฤติตนทางจริยธรรม ที่ควรทำและไม่ควรทำ 3) กิจกรรมส่งเสริมจริยธรรม  ตามลำดับ
o41 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ https://www.maingam.go.th/home https://www.maingam.go.th/proj... https://www.maingam.go.th/dnm_... 1.เข้าเว็บไซด์หลักของ ทต.ไม้งาม
2.ดูหัวข้อ รายงาน ทางด้านซ้ายมือ
3.หัวข้อย่อย รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
4.กดเลือก การประกาศประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565
หมายเหตุ : ในไฟล์จะแสดงทั้งของผู้บริหาร สภาและพนักงานเทศบาล
 
  (1)     2   
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 63000 โทรศัพท์ : 0-5551-3301 โทรสาร : 0-5551-6384
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลไม้งาม
จำนวนผู้เข้าชม 1,525,700 เริ่มนับ 14 ก.พ. 2566
จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10