หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลไม้งาม ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลไม้งาม
อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
 
 
 
HOT NEWS
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทต.ไม้งาม อ.เมือง จ.ตาก ค่ะ ^_^
 
 
รางวัลที่ภาคภูมิใจ
 
กระทรวงสาธารณสุข
ขอประกาศเกียรติคุณว่า
กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
เทศบาลตำบลไม้งาม
ให้การสนับสนุน
“ มหกรรมกองทุนสุขภาพดี วิถีไทย พร้อมใจสู่อาเซียน ”
วันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2556
ณ วัดไทยสามัคคี ตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
 
เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า
เทศบาลตำบลไม้งาม
ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดโครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง
ขอให้มีความสุข ความเจริญ ประสบความสำเร็จสืบไป
ให้ไว้ ณ วันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2557
 
จังหวัดตาก
มอบประกาศนียบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า เทศบาลตำบลไม้งาม ระดับดีเลิศ โดยมีผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 98.99
ให้ไว้ ณ วันที่ 1 เดือนตุลาคม พุทธศักราช 2561
 
มหาวิยาลัยเทคโนโลยีล้านนา ตาก
เกียรติบัตตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า สำนักงานเทศบาลตำบลไม้งาม
ได้เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาและการฝึกงานทางวิศวกรรม
ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม - 21 กันยายน 2555
ขออำนวยพรให้ประสบความสุขความเจริญตลอดไป
ให้ไว้ ณ วันที่ 21 กันยายน พุทธศักราช 2555
 
สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรมการทุจริตแห่งชาติ

ขอมอบเกียรติบัตรให้ไว้เพื่อแสดงว่า เทศบาลตำบลไม้งาม
มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.563 ระดับ A
ให้ไว้ ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2563
 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
กระทรวงศึกษาธิการ

มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ
แด่ กองทุนหลักประันสุขภาพเทศบาลตำบลไม้งาม
ในฐานะองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มีการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพดีเด่น
ระดับจังหวัด ให้ไว้ ณ วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2559
 
อำเภอเมืองตาก
ขอมอบโล่เชิดชูเกียรติเพื่อแสดงว่า
เทษบาลตำบลไม้งาม
ได้รับรางวัลท้องถิ่นดีเด่น ประจำปี 2558
ตามหลักธรรมาภิบาลและหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
โดยสำนักงานท้องถิ่นอำเภอเมืองตาก
ให้ไว้ ณ วันที่ 2 เดือน กันยายน พ.ศ.2558
 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง
โครงการอบรมประชาร่วมใจสร้างความปลอดภัย
ทางถนนจังหวัดตาก ปี พ.ศ 2556
 
เทศบาลเมืองตาก
ขอมอบโล่เกียรติคุณนี้ เพื่อแสดงว่า
องค์การบริหารส่วนตำบลไม้งาม
ได้จัดทำกระทงสาจำลองหน้าหน่วยงาน
เข้าร่วมประกวด ในงานประเพณีลอยกระทงสาย
ไหลประทีป 1000 ดวง ชิงถ้ววยพระราชทาน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ประจำปี 2547
ให้ไว้ ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2547
 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง โครงการอบรมประชาร่วมใจสร้างความปลอดภัยทางถนน
จังหวัดตาก ปี พ.ศ 2557
 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนน อุตรดิตถ์ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 2 พิษณุโลก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประกาศนียบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า ศูนย์เรียนรู้กองทุนหลักประกันสุขภาพเมศบาลตำบลไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดตาก ผ่านการอบรม
หลักสูตร การสร้างเสริมศักยภาพศูนย์เรียนรู้กองทุนหลักประกันสุขภาพ ระดับท้องถิ่นปี 2557 : ในเขตพื้นที่ 5 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง
ระหว่างวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2557
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
ติดต่อ
 
  เทศบาลตำบลไม้งาม
  อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 63000
  โทรศัพท์ : 055-513-301
  โทรสาร : 055-516-384
  e-Mail : 5630102@dla.go.th
เพิ่มเติม
 
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
  เทศบาลตำบลไม้งาม
  จำนวนผู้เข้าชม 1,843,922 เริ่มนับ 29 มิ.ย. 2566
  จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
 
  แผนผังเว็บไซต์