หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลไม้งาม ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลไม้งาม
อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
 
 
 
HOT NEWS
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทต.ไม้งาม อ.เมือง จ.ตาก ค่ะ ^_^
 
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
   
  “ ตำบลไม้งามน่าอยู่ พัฒนาสู่ความเจริญ
ดำเนินวิถีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ”
  วิสัยทัศน์ ทต.ไม้งาม
 
กลยุทธ์
 
  สร้าง พัฒนา และปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐานเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชน
  พัฒนา และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้อยู่ดีกินดี สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ป้องกัน และควบคุมโรคในชุมชน เพื่อให้ได้รับบริการทางด้านสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพ
  ส่งเสริม และสนับสนุนการบริหารจัดการจัดระเบียบชุมชน ความมั่นคง และการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน รวมทั้งการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ ในชุมชน
  ส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพในการผลิต ยกระดับคุณภาพผลผลิต การลงทุน การจัดจำหน่าย สร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มอาชีพในชุมชนอย่างมั่นคง และยั่งยืน รวมถึงส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน
  พัฒนาตำบลไม้งาม ให้เป็นแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมที่ดีงาม ส่งเสริมฟื้นฟูให้มีการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนาด้านการศึกษาให้ครอบคลุม และทั่วถึงอย่างมีคุณภาพ
  ส่งเสริม และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างพื้นที่สีเขียว รณรงค์ให้มีการปลูกต้นไม้ การกำจัดขยะมูลฝอย และการรักษาความสะอาดอย่างถูกสุขลักษณะ
  ส่งเสริม และสนับสนุนการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลให้เกิดแก่หน่วยงาน และชุมชน พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านระบบฐานข้อมูลท้องถิ่น เพื่อรองรับการบริการต่าง ๆ ให้กับประชาชน
 
ยุทธศาสตร์
 
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลไม้งาม มี 7 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการวางผังเมือง
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต มุ่งเน้นเศรษฐกิจพอเพียง
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
 
 
แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
ความพึงพอใจในการ
ให้บริการ ทต.ไม้งาม
 
ประมวล
ผลสำรวจ
ผลสำรวจความพึงพอใจ
ของประชาชนในตำบล
 
 
แผนที่ดาวเทียม
Google Map
ตำแหน่งที่ตั้งหน่วยงาน
เพื่อความสะดวก
ในการเดินทาง
 
แนกซ์ โซลูชั่น
NAX Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
สายตรง
ปลัดเทศบาลฯ
โทร : 087-211-7540
สายตรง
นายก ทต.
โทร : 087-739-3888
 
   
  เทศบาลตำบลไม้งาม
  เทศบาลตำบลไม้งาม พร้อมบริการประชาชนด้วยรอยยิ้ม
พร้อมทั้งยังมุ่งมั่นพัฒนาตำบลตามนโยบายที่โปร่งใส
เปิดรับความคิดเห็นและมีส่วนร่วมของประชาชน
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
ติดต่อ
 
  เทศบาลตำบลไม้งาม
  อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 63000
  โทรศัพท์ : 055-513-301
  โทรสาร : 055-516-384
  e-Mail : 5630102@dla.go.th
เพิ่มเติม
 
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
  เทศบาลตำบลไม้งาม
  จำนวนผู้เข้าชม 1,844,023 เริ่มนับ 29 มิ.ย. 2566
  จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
 
  แผนผังเว็บไซต์