หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลไม้งาม ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
เทศบาลตำบลไม้งาม
อ.เมืองตาก จ.ตาก
 
Hot News
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทต.ไม้งาม อ.เมือง จ.ตาก ค่ะ ^_^
 
 
วิสัยทัศน์/กลยุทธ์/ยุทธศาสตร์
 
 
วิสัยทัศน์
 
“ตำบลไม้งามน่าอยู่ พัฒนาสู่ความเจริญ
ดำเนินวิถีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
 
กลยุทธ์
 
    สร้าง พัฒนา และปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐานเพียงพอต่อ
ความต้องการของประชาชน เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชน
    พัฒนา และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้อยู่ดีกินดีสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่าง
มีความสุข ป้องกัน และควบคุมโรคในชุมชน เพื่อให้ได้รับบริการทางด้านสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพ
    ส่งเสริม และสนับสนุนการบริหารจัดการจัดระเบียบชุมชน ความมั่นคงและการรักษาความสงบ
เรียบร้อยของประชาชน รวมทั้งการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ ในชุมชน
    ส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพในการผลิต ยกระดับคุณภาพผลผลิต การลงทุน การจัดจำหน่าย
สร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มอาชีพในชุมชนอย่างมั่นคงและยั่งยืนรวมถึงส่งเสริมพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวในชุมชน
    พัฒนาตำบลไม้งาม ให้เป็นแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมที่ดีงาม ส่งเสริมฟื้นฟูให้มีการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนาด้านการศึกษาให้ครอบคลุมและทั่วถึงอย่างมีคุณภาพ
    ส่งเสริม และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างพื้นที่สีเขียว รณรงค์ให้มีการปลูกต้นไม้
การกำจัดขยะมูลฝอย และการรักษาความสะอาดอย่างถูกสุขลักษณะ
    ส่งเสริม และสนับสนุนการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลให้เกิดแก่หน่วยงานและชุมชนพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านระบบฐานข้อมูลท้องถิ่น เพื่อรองรับการบริการต่าง ๆ ให้กับประชาชน
 
ยุทธศาสตร์
 
ยุทธศาสตร์ที่
1
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการวางผังเมือง
 
ยุทธศาสตร์ที่
2
การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต มุ่งเน้น เศรษฐกิจพอเพียง
 
ยุทธศาสตร์ที่
3
การพัฒนาด้านจัดระเบียบชุมชนสังคมและ
การรักษาความสงบเรียบร้อย
 
ยุทธศาสตร์ที่
4
การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจและ
การท่องเที่ยว
 
ยุทธศาสตร์ที่
5
การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
ยุทธศาสตร์ที่
6
การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
 
ยุทธศาสตร์ที่
7
การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล
 
 
 
 
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์ม ระเบียบ
หนังสือราชการต่างๆ
คำแนะนำชำระภาษี
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
KM
การจัดการองค์ความรู้
ภายในองค์กร
 
 
Google Earth
แผนที่ดาวเทียม
กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
ประมวลผลสำรวจ
ความพึงพอใจ
 
 
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
โทร 1567 ตลอด 24ชม.
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 63000 โทรศัพท์ : 0-5551-3301 โทรสาร : 0-5551-6384
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลไม้งาม
จำนวนผู้เข้าชม 1,525,603 เริ่มนับ 14 ก.พ. 2566
จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10